Visszaható névmások és nyomatékosítók (magyar)

Refl=Intens: A nyelvben a visszaható névmások és a nyomatékosítók azonosak egymással.


(1) zsófi meg-üt-ött-e magá-t.

Zsófi meg-üt-pst-obj.3sg maga-acc

’Zsófi megütötte magát.’


(2) zsófi maga men-t terep-re.

Zsófi maga megy-pst.3sg terep-sub

’Zsófi maga ment terepre.’


(3) maga zsófi men-t terep-re.

maga Zsófi megy-pst.3sg terep-sub

’Maga Zsófi ment terepre.’


A magyarban a visszaható névmások (1), valamint a személyes névmás adverbális (2) és adominális (3) alakjai alakilag nem különböznek egymástól (vö. Kugler‒Laczkó 2000: 152‒165).

Author: 

F. Gulyás Nikolett