Kvantorok szórendje (magyar)

QuantN: Az univerzális kvantor megelőzi a főnevet.


(1) mindegyik nyelv értékes.

mindegyik nyelv értékes

’Mindegyik nyelv értékes.’


(2) minden nap hat-kor kel-ünk.

minden nap hat-tem kel-prs.1pl

’Minden nap hatkor kelünk.’


A magyarban az univerzális kvantorok jelzők, így megelőzik a főnevet (vö. Kenesei et al. 1998: 96, É. Kiss 2002: 105‒110, Kugler‒Laczkó 2000: 170‒172).

Author: 

F. Gulyás Nikolett