Udvariassági változatok (névmások) (magyar)

TwoPolit: Bináris udvariassági megkülönböztetés. Két viszonyulási mód (pragmatikus funkció) megkülönböztetése, amelyek közül az egyik intim/familiáris, a másik tiszteletkifejező (honorifikus). Több (akár grammatikailag eltérő típusú) névmás is szerepelhet azonos pragmatikus funkcióban, amelyek között a választás ekkor dialektológiai vagy grammatikai/kontextuális körülményektől függhet.


(1) te éhes vagy?

te éhes cop.prs.2sg

’Te éhes vagy?’


(2) maga éhes?

maga éhes

’Maga éhes?’


(3) ön éhes?

ön éhes

’Ön éhes?’


A magyarban az udvariassági megkülönböztetés elsődlegesen névmási stratégiával, valamint az ennek megfelelő igealakkal történik. A familiáris viszonyt az egyes szám második személy, az udvarias megszólítást az Ön és a maga személyes névmás és a hozzá kapcsolódó (egyes vagy többes szám harmadik személyű) igealak fejezi ki (l. Kugler‒Laczkó 2000: 158‒9).

Author: 

F. Gulyás Nikolett