Szituációs lehetőség (magyar)

SitPsblAff: A nyelv a szituációs lehetőség kifejezésére igei affixumokat használ.

SitPsblV: A nyelv a szituációs lehetőség kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) blanka tud énekel-ni.

Blanka tud.prs.3sg énekel-inf

’Blanka tud énekelni.’


(2) blanka énekel-het a terem-ben, mert ott szabad énekel-ni.

Blanka énekel-pot a terem-ine mert ott szabad énekel-inf

’Blanka énekelhet a teremben, mert ott szabad énekelni.’


(3) itt szabad/lehet alud-ni.

itt szabad/lehet.prs.3sg alszik-inf

’Itt szabad/lehet aludni.’ (Mert van itt egy ágy.) vagy: (Mert megengedték.)


A magyarban a szituációs lehetőséget a -hat/-het igeképző (2), vagy a tud, szabad, lehet + főnévi igeneves szerkezet (1)-(3) fejezi ki (Kugler 2000a: 386‒7, Kiefer 2007: 316‒319).

Author: 

F. Gulyás Nikolett