Személyes névmások alanyként (magyar)

PPDrop: Önálló személyes névmás mint alany megjelenése a mondatban akkor sem kötelező, ha a mondatban nincsen főnévi alany.


(1) fut-ok.

fut-prs.1sg

’Futok.’


(2) fut-nak.

fut-prs.3pl

’Futnak.’


A magyar pro-drop (névmásejtő) nyelv, az alanyi személyes névmás bármely számban és személyben elhagyható (vö. Kenesei et al. 1998: 66‒68).

Author: 

F. Gulyás Nikolett