Személyes névmási esetek száma (magyar)

14PronCases: 14 személyes névmási esettel rendelkező nyelv.személyes névmás

Nom

én

ő

Acc

engem(et)

ő-t

Dat

nekem

neki

Ine

bennem

benne

Elat

belőlem

belőle

Ill

belém

belé

Ade

nálam

nála

Abl

tőlem

tőle

All

hozzám

hozzá

Sup

rajtam

rajta

Del

rólam

róla

Sub

rám

Com-Inst

velem

vele

Caus-Fin

értem

érte


A magyarban a személyes névmásoknak vannak esetragozott alakjaik. A személyes névmási esetek száma 14 (vö. Kenesei et al. 1998: 270‒271). A magyarban (a nominatívusz és az akkuzatívusz kivételével) a személyes névmások esetalakjai tulajdonképpen az esetragok személyjelölővel ellátott alakjai, melyhez nyomatékosító funkcióban a személyes névmások is társulhatnak, pl. tőlem – éntőlem (D. Mátai 2003a: 212‒216).

Author: 

F. Gulyás Nikolett