Személyes névmás szórendje (magyar)

PPV: A nyelvben vannak független alanyi személyes névmások, és ha megjelennek a mondatban, megelőzik az igét.


(1) én elég gyakran jár-ok ide.

én elég gyakran jár-prs.1sg ide

’Én elég gyakran járok ide.’


(2) ti nem ve-tt-etek tej-et.

ti neg vesz-pst-2pl tej-acc

’Ti nem vettetek tejet.’


A magyarban az alanyi szerepű személyes névmások első (1) és második (2) személyben, egyes (1) és többes (2) számban is megjelenhetnek az igei predikátum mellett, intranzitív (1) és tranzitív (2) igék esetében is. A névszói alany a neutrális mondatokban megelőzi az igét (vö. Lengyel 2000c).

Author: 

F. Gulyás Nikolett