Számjelölés típusa (főnevek) (magyar)

NumSuffAn: A nyelvben a főnevek nyelvtani száma morfológiailag jelölt, mégpedig szuffixáció segítségével, ahol is a szuffixumok analitikusak (monoexponenciálisak, azaz csak a számot jelölik).


Egyes szám alanyeset

Többes szám alanyeset

Egyes szám

datívusz

Többes szám datívusz

anya

anyá-k

anyá-nak

anyá-k-nak

eladó

eladó-k

eladó-nak

eladó-k-nak

gyík

gyík-ok

gyík-nak

gyík-ok-nak

fa

fá-k

fá-nak

fá-k-nak

papír

papír-ok

papír-nak

papír-ok-nak


A magyarban a többes szám jele -k, mely bármely főnévhez járulhat, függetlenül annak a cselekvőképességi hierarchiában elfoglalt helyétől (vö. Balogh 2000a: 185‒186, Kiefer 2003: 205). Az esetvégződések az egyes és többes számban is analitikusak, így megegyeznek.

Author: 

F. Gulyás Nikolett