Segédigék kategoriális státusza (magyar)

AuxVInfl: A segédigék ténylegesen igék, és ugyanúgy ragozódnak, mint a segédige nélkül álló igék.

AuxNotVInfl: A segédigék ténylegesen igék, de a segédige nélkül álló igéktől eltérően nem – vagy nem úgy – ragozódnak.


(1) level-et ír-ok.

levél-acc ír-prs.1sg

’Levelet írok.’


(2) kati level-et ír.

Kati levél-acc ír-prs.3sg

’Kati levelet ír.’


(3) level-et fog-ok ír-ni.

levél-acc fut-1sg ír-inf

’Levelet fogok írni.’


(4) kati level-et fog ír-ni.

Kati levél-acc fut-1sg ír-inf

’Kati levelet fog írni.’


(5) nekem level-et kell ír-no-m.

én.dat levél-acc kell.prs.3sg ír-inf-1sg

’Nekem levelet kell írnom.’


(6) kati-nak level-et kell ír-ni-a.

Kati-dat levél-acc kell.prs.3sg ír-inf-3sg

’Katinak levelet kell írnia.’


A magyarban a segédigék általában az igékkel megegyező módon ragozódnak (Lengyel 2000b: 252, Kiefer 2003: 212, É. Kiss 2002: 205‒229). Néhány bizonytalanabb szófaji besorolású aspektuális (pl. szokott), pragmatikai (pl. tetszik) és a modális segédige (pl. lehet, kell, vö. (5)–(6)) ragozási paradigmája hiányos (Lengyel 2000b: 256‒257).

Author: 

F. Gulyás Nikolett