Ragozási fúzió főneveknél (magyar)

ConcLin: Az eset (és a szám) jelölése kizárólagosan konkatenatív, döntően lineáris megoldással.


(1) ház

’ház’


(2) ház-ak

ház-pl

’házak’


(3) ház-ak-ban

ház-pl-ine

’házakban’


A magyarban mind az eset-, mind a számkategória jelölése szuffixumok segítségével történik (vö. Kiefer 2003: 192‒199).

Author: 

F. Gulyás Nikolett