Pro- és adnominális mutatónévmások (magyar)

AdnDem=PronDem: Az adnominális és pronominális mutatónévmások sem tövükben, sem ragozásukat, illetve szintaktikai vonzatstruktúrájukat tekintve nem különböznek egymástól.


(1) melyik könyv-et választ-od? ez-t.

melyik könyv-acc választ-prs.obj.2sg det-acc

’Melyik könyvet választod? Ezt.’


(2) ez-t a könyv-et választ-om.

det-acc a könyv-acc választ- prs.obj.1sg

’Ezt a könyvet választom.’


A magyarban a pronominális és az adnominális mutató névmások esetben (és számban is) egyeztetődnek a fejfőnévvel (vö. Kugler‒Laczkó 2000: 165‒168).

Author: 

F. Gulyás Nikolett