Predikatív összehasonlító szerkezetek (magyar)

Loc: Az etalon mindig egy lokális jelentésű, azaz hol? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.

PartComp: Az összehasonlítás összehasonlító kötőszó (particle comparative) révén fejeződik ki.

+CompMkAff: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális affixum (prefixum, szuffixum vagy cirkumfixum) jelöli.


(1) kati ügyes-ebb zsuzsi-nál.

Kati ügyes-comp Zsuzsi-ade

’Kati ügyesebb Zsuzsinál.’


(2) kati ügyes-ebb, mint zsuzsi.

Kati ügyes-comp mint zsuzsi

’Kati ügyesebb, mint Zsuzsi.’


A mai magyarban az összehasonlításnak két fő stratégiája van: a viszonyítási etalon lokatívuszi (adesszívuszi) jelölést kap (1), vagy kötőszóval fejezik ki a hasonlítást (2). Emellett egyes nyelvváltozatokban a viszonyítási etalont ablatívusszal jelölik: Kati ügyesebb tőlem. A hasonlítást mindkét típusnál a predikátumi szerepű melléknéven megjelenő -bb középfokjel kódolja (vö. Lengyel 2000a: 142‒151, Kenesei et al. 1998: 151‒155).

Author: 

F. Gulyás Nikolett