Patiens igei jelölésének elve (magyar)

PatDet: A tranzitív igét a nyelvben a tárgy határozottságának függvényében egyeztetjük.

PatP: A tranzitív igét a nyelvben a tárgy személyével egyeztetjük.


(1) én vár-ok valaki-t / egy busz-t.

én vár-prs.1sg valaki-acc egy busz-acc

’Én várok valakit / egy buszt.’


(2) én vár-om a busz-t / ő-t.

én vár-prs.obj.1sg a busz-acc ő-acc

’Én várom a buszt / őt.’


(3) én vár-lak téged / bennet-ek-et.

én vár-prs.2obj.1sg te.acc ti-acc

’Én várlak téged / benneteket.’


A magyarban két igeragozási paradigma létezik, külön a határozatlan (1) és a határozott (2) tárgy jelölésére. A határozott (tárgyas) ragozás (2) a tárgy határozott voltát jelzi. Az általános (határozatlan, alanyi) ragozás -lak/-lek affixuma egyszerre utal az A és a P személyére. A tárgy ilyenkor mindig 2. személyű, az affixum egyaránt utalhat egyes és a többes számra (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222). A kétféle igeragozás kialakulására jelenleg nincs egységes magyarázat (vö. Havas 2005, 2008, Csepregi 2010, É. Kiss 2010, 2013, Honti 2009, Sárosi 2003).

Author: 

F. Gulyás Nikolett