Nominális és verbális összekapcsolás (magyar)

NomConj=VConj: A nominális és verbális összekapcsolás azonos kötőszavak segítségével történik.(1) peti és kati barát-ok.

Peti és Kati barát-pl

’Peti és Kati barátok.’


(2) ma este táncol-unk és énekel-ünk.

ma este táncol-prs.1pl és énekel-prs.1pl

’Ma este táncolunk és énekelünk.’


(3) be-megy-ek a könyvtár-ba, és ott fog-unk találkoz-ni.

be-megy-prs.1sg a könyvtár-ill és ott fut-1pl talákozik-inf

’Bemegyek a könyvtárba és ott fogunk találkozni.’


(4) szarvas, róka és vaddisznó is él az erdő-ben.

szarvas róka és vaddisznó is él.prs.3sg az erdő-ine

’Szarvas, róka és vaddisznó is él az erdőben.’


A magyarban a nominális, a verbális és a mondatszintű mellérendelés általában az és (s, valamint, továbbá) kötőszóval történik. A mellérendelt elemek (névszók, igék, tagmondatok) kötőszó nélkül is állhatnak, jellemzően kettőnél több elemű mellérendelésnél (4).

Author: 

F. Gulyás Nikolett