Nem-perifrasztikus műveltetés (magyar)

MorfNonpfrCC: A nyelv használ nem-perifrasztikus műveltető szerkezetet, és az morfológiai típusú.


(1) a fiú könyv-et olvas.

a fiú könyv-acc olvas.prs.3sg

’A fiú könyvet olvas.’


(2) a tanár könyv-et olvas-tat a fiú-val.

a tanár könyv-acc olvas-caus.prs.3sg a fiú-ins

’A fiúval könyvet olvastat a tanár.’


A magyarban a nem-perifrasztikus műveltetés morfológiai típusú, melyet az -at/-et, -tat/-tet (Keszler 2000a: 307‒320) műveltető képzővel fejeznek ki. (A késztetett komitatívusz–insztrumentálisz esetalakba kerül, a késztető nominatívuszban áll.(É. Kiss 2002: 36‒37).)

Author: 

F. Gulyás Nikolett