Mutató és személyes névmások (etimológia) (magyar)

DemNotPP: Az egymástól megkülönböztethető harmadik személyű személyes névmások és a mutató névmások között a nyelvben nincsen etimológiai összefüggés.


A magyarban az E/3-ű személyes névmás (ő) a PFU * ’ő’ alakra megy vissza (UEW I: 453‒454). A T/3-ű személyes névmás ennek a -k általános többesjellel létrejött szabályos alakja. A mutató névmások (ez, az) PU *e és *o (UEW I: 67‒68, 332‒333) mutató névmási tőből származnak. A két névmástípus között nincs etimológiai összefüggés.

Author: 

F. Gulyás Nikolett