Mutató és személyes névmások alanyi funkcióban (magyar)

PP~DemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, de a mutató névmások alanyi funkcióban mindig helyettesíthetik őket.


(1) ismer-ed peti-t? ő egy színész.

ismer-prs.obj.2sg Peti-acc ő egy színész

’Ismered Petit? Ő egy színész.’


(2) ismer-ed peti-t? az egy színész.

ismer-prs.obj.2sg Peti-acc det egy színész

’Ismered Petit? Az egy színész.’


(3) lát-od ott a fiú-k-at? ők színészek.

lát- prs.obj.2sg ott a fiú-pl-acc ők színész-pl

’Látod ott a fiúkat? Ők színészek.’


(4) lát-od ott a fiú-k-at? az-ok színész-ek.

lát- prs.obj.2sg ott a fiú-pl-acc det-pl színész-pl

’Látod ott a fiúkat? Azok színészek.’


(5) látod ott a könyvet? az a kedvenc-em.

lát-prs.obj.2sg ott a könyv-acc det a kedvenc-1sg

’Látod ott a könyvet? Az a kedvencem.’


A magyarban a harmadik személyű mutató névmások (ő, ők) és a távolra mutató névmás (az, azok) teljesen elkülönült kategóriát alkotnak. Alanyi funkcióban a mutató névmás élőre (1)-(4) és élettelenre (5) vonatkozóan is helyettesítheti a személyes névmást egyes és többes számban is. A mutató névmást élő referensre vonatkozóan inkább csak a beszélt nyelvben használják.

Author: 

F. Gulyás Nikolett