Múlt idők megkülönböztetése (magyar)

1Pst: A nyelv egy grammatikailag megkülönböztetett múlt időt használ.

(1) este level-et ír-t-am.

este levél-acc ír-pst-1sg

’Este levelet írtam.’


(2) este meg-ír-t-am a level-et.

este meg-ír-pst-1sg a levél-acc

’Este megírtam a levelet.’


A magyarban a múlt időt a -t/-tt jel fejezi ki. Az affixum önmagában általában imperfektivitást jelöl (1), a perfektivitás kifejezésére önálló, paradigmatikus grammatikai affixum a magyarban nincs, igekötők (2), határozószók és igeképzők használatosak ilyen funkcióban (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett