Mondattani típus névmások esetén (S, A) (magyar)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona];   2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)


(1) ő fél.

ő fél.prs.3sg

’Ő fél.’


(2) ő ül.

ő ül.prs.3sg

’Ő ül.’


(3) ő szeret-i a rockzené-t.

ő szeret-prs.obj.3sg a rockzene-acc

’Ő szereti a rockzenét.’


(4) ő egy cikk-et olvas.

ő egy cikk-acc olvas.prs.3sg

’Ő egy cikket olvas.’


A magyarban mind az intranzitív (1)–(2), mind a tranzitív (3)–(4) igék névmási S/A kiegészítése nominatívuszban szerepel, míg a tranzitív igék főnévi P kiegészítése akkuzatívuszban áll.

Author: 

Havas Ferenc