Mondattani típus névmások esetén (P) (magyar)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona];   2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)


(1) bence fél.

Bence fél.prs.3sg

’Bence fél.’


(2) bence ül.

Bence ül.prs.3sg

’Bence ül.’


(3) bence szeret-i ő-t.

Bence szeret-prs.obj.3sg ő-acc

’Bence szereti őt.’


(4) bence ő-t keres-i.

Bence ő-acc keres-prs.obj.3sg

’Bence őt keresi.’


A magyarban mind az intranzitív (1)–(2), mind a tranzitív (3)–(4) igék főnévi S/A kiegészítése nominatívuszban szerepel, míg a tranzitív igék névmási P kiegészítése akkuzatívuszban áll.

Author: 

Havas Ferenc