Melléknév mint főnév (magyar)

AdjNotNMorph: A jelzői szerepű melléknevek morfológiai értelemben nem főnevek, nem mutatják fel a főnevek morfológiáját (például nem jelölik a szám, eset, nem kategóriáit).


(1a) szép virág

szép virág

’szép virág’


(1b) szép virág-ok

szép virág-pl

’szép virágok’


(1c) szép virág-ok-at

szép virág-pl-acc

’szép virágokat’


(2a) a virág szép.

a virág szép

’A virág szép.’


(2b) a virág-ok szép-ek.

a virág-pl szép-pl

’A virágok szépek.’


(2c) a virág-ok szép-ek vol-t-ak.

a virág-pl szép-pl cop-pst-3pl

’A virágok szépek voltak.’


A magyarban a főnevek állhatnak jelöletlen és toldalékolt formában. A főnévi kategórián jelölhető a főnév száma és esete, valamint kaphat birtokos személyragot. A jelzői szerepű melléknév sem szám, sem eset tekintetében nincs egyeztetve a főnévvel (1a)–(1c). A melléknevek kizárólag predikatív szerepben toldalékolhatók. A predikátumi szerepű melléknevek egyeztetődnek az alannyal (2a)–(2c), de az igei predikátumtól eltérő módon, kizárólag szám tekintetében (vö. Lengyel 2000a: 142‒150).

Author: 

F. Gulyás Nikolett