Kopulahasználat melléknévi állítmány mellett (magyar)

AdjCopDep: Melléknévi predikátum esetén a kopula meghatározott grammatikai kritériumok fennállása esetén jelenik meg.


(1) én boldog vagy-ok.

én boldog cop-prs.1sg

’Én boldog vagyok.’


(2) a gyerek boldog.

a gyerek boldog

’A gyerek boldog.’


(3) a gyerek boldog vol-t.

a gyerek boldog cop-pst.3sg

’A gyerek boldog volt.’


A magyarban az összetett melléknévi–igei predikátumnál jelen idő, 3. személyben a kopula zéró fokú, más esetekben kötelezően megjelenik (vö. Kenesei et al. 1998: 58‒64, Lengyel 2000b).

Author: 

F. Gulyás Nikolett