Kopula főnévvel (magyar)

NCopDep: Főnévi predikátum esetén a kopula meghatározott grammatikai kritériumok függvényében jelenik meg.


(1) én nyelvész vagy-ok.

én nyelvész cop-prs.1sg

’Én nyelvész vagyok.’


(2) szilvi nyelvész.

Szilvi nyelvész

’Szilvi nyelvész.’


(3) én nyelvész vol-t-am.

én nyelvész cop-pst-1sg

’Én nyelvész voltam.’

A magyarban az összetett főnévi–igei predikátumnál jelen idő, 3. személyben a kopula zéró fokú, más esetekben kötelezően megjelenik (vö. Kenesei et al. 1998: 58‒64, Lengyel 2000b).


Author: 

F. Gulyás Nikolett