Kijelölő jelzői alakulat jelölője (magyar)

InitRzerPro: A kijelölő jelzői funkciót vonatkozó névmás fejezi ki, amely mindig a kijelölő jelzői szintagma első szava.

RzerSuff: A kijelölő jelzői funkciót az igéhez csatlakozó, kizárólag az alárendelést (a fejfőnévre vonatkozást) kifejező szuffixum (az ige tőmorfémáját közvetlenül vagy közvetve követő kötött morféma) fejezi ki.


(1) a folyó túlpart-já-n lak-ó ember nagyon vadász.

a folyó túlpart-3sg-sup lakik-prs.ptc ember nagyon vadász

’A folyó túlpartján lakó ember nagyon jó vadász.’


(2) az ember, aki a folyó túlpart-já-n lak-ik, nagyon vadász.

az ember aki a folyó túlpart-3sg-sup lakik-prs.3sg nagyon vadász

’Az ember, aki a folyó túlpartján lakik, nagyon jó vadász.’


A mai magyarban a vonatkozó mellékmondat az alárendelés neutrálisnak tekinthető stratégiája. Nincs azonban grammatikai megkötés aszerint, hogy mikor használnak a beszélők mellékmondatos vagy igeneves kifejezéseket (vö. Balogh 2000b: 444‒448, Kenesei et al. 1998: 37‒41).

Author: 

F