Kijelölő jelzői alakulat (függő eseti) (magyar)

RelPro: A fejfőnevet a kijelölő szerkezetben  vonatkozó névmás képviseli (többnyire a függő határozónak megfelelő megformáltsággal).

(1) kanál-lal esz-em a leves-t.

kanál-ins eszik-prs.obj.1sg a leves-acc

’Kanállal eszem a levest.’


(2) ez az a kanál, amel-lyel a leves-t esz-em.

det det a kanál amely-ins a leves-acc eszik- prs.obj.1sg

’Ez az a kanál, amellyel a levest eszem.’


(3) anna bele-szeret-ett a fiú-ba.

Anna bele-szeret-pst.3sg a fiú-ill

’Anna beleszeretett a fiúba.’


(4) találkoz-t-am (az-zal) a fiú-val, aki-be anna bele-szeret-ett.

találkozik-pst-1sg det-com a fiú-com aki-ill Anna bele-szeret-pst.3sg

’Találkoztam (azzal) a fiúval, akibe Anna beleszeretett.’


A magyarban a függő határozói szerepű (1), (3) jelzői alárendelés tipikusan alárendelő összetett mondattal (2), (4) van kódolva, ahol a főmondatban opcionálisan megjelenik egy utalószó (pl. azzal), a mellékmondatban pedig kötelezően névmás képviseli a fejfőnevet (vö. Balogh 2000b: 444‒448, Kenesei et al. 1998: 37‒41).

Author: 

F. Gulyás Nikolett