Kiegészítendő kérdések szórendje (magyar)

VS~O: A kiegészítendő kérdés alapszórendjében az S, Aux\V, O kategóriák közül az S és az Aux\V relatív sorrendje Aux\V S módon rögzített, de az O-nak a hozzájuk viszonyított elhelyezkedése változó.

(1) dóri ebéd után csoki-t esz-ik.

Dóri ebéd után csoki-acc eszik-prs.3sg

’Dóri ebéd után csokit eszik.’


(2) mikor esz-ik dóri csoki-t?

mikor eszik-prs.3sg Dóri csoki-acc

’Mikor eszik Dóri csokit?’


(3) mikor esz-ik csoki-t dóri?

mikor eszik-prs.3sg csoki-acc Dóri

’Mikor eszik csokit Dóri?’


(4) ki-vel süt-i meg dóri a tortá-t?

ki-com süt-prs.obj.3sg meg Dóri a torta-acc?

’Kivel süti meg Dóri a tortát?’


(5) milyen tortá-t süt dóri?

milyen torta-acc süt.prs.3sg Dóri

’Milyen tortát süt Dóri?


A magyar kérdő kifejezésben az ige és az alany sorrendje kötött (VS), a tárgyé viszont szabad. A határozói kérdéseknél a szórend: kérdőszó ‒ igei állítmány ‒ alany ‒ tárgy (2), (4), vagy kérdőszó ‒ igei állítmány ‒ tárgy ‒ alany (3) függetlenül attól, hogy az igének határozatlan (2)-(3), (5) vagy határozott (4) tárgya van. Jelzői kérdésnél a tárgy megelőzi az igét és az alanyt (5) (vö. Kenesei et al. 1998: 5‒11).

Author: 

F. Gulyás Nikolett