Késztetett kódolása (ditranzitív) (magyar)

DitrCeeInstr: A késztetett insztrumentáliszban áll.


(1) zoli egy könyv-et ad istván-nak.

Zoli egy könyv-acc ad.prs.3sg István-dat

’Zoli egy könyvet ad Istvánnak.’


(2) zoli egy könyv-et ad-at istván-nak ádám-mal.

Zoli egy könyv-acc ad-caus.prs.3sg István-dat Ádám-ins

’Zoli egy könyvet Istvánnak Ádámmal.’


A magyarban a morfológiai műveltetést az -at/-et, -tat/-tet műveltetőképzővel fejezik ki (Keszler 2000a: 307‒320). A késztetett a ditranzitív műveltető szerkezetben insztrumentálisz raggal szerepel, míg a késztető nominatívuszban van (É. Kiss 2002: 36‒37).

Author: 

F. Gulyás Nikolett