Kapcsolás és társítás (magyar)

ConnN&DM: Kötőszó használata a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.


(1a) szilvi és flóra könyvtár-ba men-t.

Szilvi és Flóra könyvtár-ill megy-pst.3sg

’Szilvi és Flóra könyvtárba ment.’


(1b) szilvi és flóra könyvtár-ba men-t-ek.

Szilvi és Flóra könyvtár-ill megy-pst- 3pl

’Szilvi és Flóra könyvtárba mentek.’


(1c) szilvi, laura és flóra könyvtár-ba men-t-ek.

Szilvi Laura és Flóra könyvtár-ill megy-pst-3pl

’Szilvi, Laura és Flóra könyvtárba mentek.’


(2) szilvi flórá-val (együtt) el-men-t a könyvtár-ba.

Szilvi Flóra-com (együtt) el-megy-pst.3sg a könyvtár-ill

’Szilvi Flórával (együtt) elment a könyvtárba.’


A magyarban két névszó mellérendelő összekapcsolása az és, s kötőszókkal történik (1a–1b). Ha több tag kerül mellérendelő összekapcsolásba, az első két tag puszta egymás mellé helyezése fejezi ki a mellérendelést (1c). Társhatározáskor az egyik tag komitatívusz-insztrumentáliszi -val/-vel ragot kap, mely kiegészülhet az együtt névutóval. Mellérendeléskor az ige számban szemantikailag egyeztetődhet az alannyal (1b), míg társhatározáskor grammatikai egyeztetés történik (2).

Author: 

F. Gulyás Nikolett