Jövő idők megkülönböztetése (magyar)

1Fut: A nyelv egy grammatikailag megkülönböztetett jövő időt használ.

(1) este ír-ni fog-ok egy level-et.

este ír-inf fut-1sg egy levél-acc

’Este adni fogok egy levelet.’


(2) este ír-ok egy level-et.

este ír-prs.1sg egy levél-acc

’Este írok egy levelet.’

A magyarban a jövő időt vagy a jelen idővel, vagy segédige + főnévi igenév szerkezettel fejezik ki, nincs különbség a jövőben való történések időbeli távolsága tekintetében (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett