Jövő idő (magyar)

FutOptPfr: A jövő idő grammatikai kifejezése opcionális, ha használják, a kifejezés eszköze segédige használata a főige valamely (rendszerint nonfinit) formája mellett.

(1) este ír-ni fog-ok egy level-et.

este ír-inf fut-1sg egy levél-acc

’Este írni fogok egy levelet.’


(2) este ír-ok egy level-et.

este ír-prs.1sg egy levél-acc

’Este írok egy levelet.’


A magyarban a jövő időt vagy a jelen idővel, vagy segédige + főnévi igenév szerkezettel fejezik ki (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett