Jelzős szerkezetek (magyar)

Attrdiff: Teljeskörűen megkülönböztető nyelv. A három funkcióban három különböző jelölésmódot alkalmaz.


(1) nehéz szótár

nehéz szótár

’nehéz szótár’


(2) három kutya

három kutya

’három kutya’


(3) az apa háza

az apa ház-3sg

’az apa háza’


(4) az én ház-am

az én ház-1sg

’az én házam’


(5) pihen-ő lajhár

pihen-prs.ptc lajhár

’pihenő lajhár’


(6) a lajhár, amelyik pihen

a lajhár amelyik pihen.prs.3sg

’a lajhár, amelyik pihen’


A magyarban a tulajdonságjelzős szerkezetekben nominatívuszban szerepel a jelzői melléknév (vagy számnév) (1)–(2). A birtokos szerkezetben a birtokost kifejező főnév (3) vagy személyes névmás (4) szintén nominatívuszban szerepel, de kötelezően kiegészül egy határozott névelővel. A birtokos szerkezetben kötelezően megjelenik a birtokos személyrag a birtokon. A két jelzős szerkezet megformáltsága tehát különböző. Az alárendelő szerkezetekben a jelzőhöz speciális affixum (igenévképző) járul (5), vagy alárendelő összetett szintagmát (mondatot) (6) alkot a fejfőnévvel. Így ez a jelölésmód eltér az előző két típusétól (vö. Balogh 2000b: 444‒451, Haader 2000a: 498‒502).

Author: 

F. Gulyás Nikolett