Jelzők egyeztetése (magyar)

NoAdjAgr: A nyelvben egyéb adnominális szerkezetekben van egyeztetés, a jelzői szerkezet melléknévi részét azonban nem egyeztetjük a jelzett főnévvel.


(1a) tágas szoba

tágas szoba

’tágas szoba’


(1b) tágas szobá-k

tágas szoba-pl

’tágas szobák’


(1c) tágas szobá-k-ban

tágas szoba-pl-ine

’tágas szobákban’


(2a) ez a szoba

det a szoba

’ez a szoba’


(2b) ez-ek a szobá-k

det-pl a szoba-pl

’ezek a szobák’


(2c) ez-ek-ben a szobá-k-ban

det-pl-ine a szoba-pl-ine

’ezekben a szobákban’


A magyarban az adnominális melléknév (1a)–(1c) sem számban, sem esetben nem egyeztetőtik a fejfőnévvel (vö. Lengyel 2000a: 142‒151, Balogh 2000b: 444‒448, Kenesei et al. 1998: 330‒331). Az adnominális mutató névmás (2a)–(2c) szám és eset tekintetében is egyeztetve van a fejfőnévvel (vö. Balogh. 2000b: 448).

Author: 

F. Gulyás Nikolett