Jelzői állítmány egyeztetése (magyar)

PredAdjNumAgr: Az állítmányi helyzetben lévő melléknév csak a szám tekintetében van egyeztetve a főnévi alannyal.


(1) a virág szép.

a virág szép

’A virág szép.’


(2) a virág-ok szép-ek.

a virág-pl szép-pl

’A virágok szépek.’


(3) a virág-ok szép-ek vol-t-ak.

a virág-pl szép-pl cop-pst-3pl

’A virágok szépek voltak.’


A melléknevek kizárólag predikatív szerepben toldalékolhatók. A predikátumi szerepű melléknevek egyeztetődnek az alannyal (1)–(3), de az igei predikátumtól eltérő módon, kizárólag szám tekintetében (vö. Lengyel 2000a: 142‒150).

Author: 

F. Gulyás Nikolett