Inkluzivitás (névmások) (magyar)

Pl1=Pl1: A többes szám első személyre van külön névmás, az inkluzív/exkluzív megkülönböztetés nem lép fel.


(1) mi, azaz te és én, holnap mozi-ba megy-ünk.

mi azaz te és én holnap mozi-ill megy-prs.1pl

’Mi, azaz te és én, holnap moziba megyünk.’


(2) mi, azaz ő és én, holnap mozi-ba megy-ünk.

mi azaz ő és én holnap mozi-ill megy-prs.1pl

’Mi, azaz ő és én, holnap moziba megyünk.’


A magyarban a többes szám első személyű névmások egyaránt lehetnek inkluzívak és exkluzívak.

Author: 

F. Gulyás Nikolett