Imperatívusz morfológiája (magyar)

ImpSpecSgSpecPl: A nyelv mind egyes szám, mind többes szám második személyben specifikus felszólító módú alakot használ, melyek egymástól is különböznek.Határozatlan (alanyi) ragozás

Határozott (tárgyas) ragozás


kér

olvas

kér

olvas

Sg2

kér-j! kér-j-él!

olvas-s! olvas-s-ál!

kér-d! kér-j-ed!

olvas-d! olvas-s-ad!

Pl2

kér-j-etek!

olvas-s-atok!

kér-j-étek!

olvas-s-átok


A magyarban a felszólító mód jele: -j, mely bizonyos igetövek esetében teljesen hasonul (vö. Kenesei et al 1998: 310‒312). A többes számú felszólító módú alakok különböznek az egyes számúaktól, és a tárgy határozottsága szerint is eltérőek mindkét számban.  Az egyes számú alakoknak van egy rövidebb és egy hosszabb alakja is.

Author: 

F. Gulyás Nikolett