Igeszuppletivitás (magyar)

NoVSuppl: A nyelvben az igetöveknél nem figyelhető meg szuppletivitás.


Szuppletivitás mindössze két ige tekintetében figyelhető meg a magyarban. Az egyik a van ige (paradigmájának egy része egybeesik a ’válik valamivé’ jelentésű lesz ige megfelelő alakjaival, például felszólító módban: legyen, feltételes módban: lenne stb., de például a Sg3 jelen időben van, múlt időben volt, jelen idejű feltételes módban volna stb.). Ez a szuppletivitás azonban esetleges, nem függ össze az igeidővel vagy az aspektussal. Ugyanez a helyzet a jön ige egyes felszólító módú alakjaival (Sg2 gyere, Pl2 gyertek), amelyek egyetlen mód egyetlen személyében lépnek fel.

Author: 

Havas Ferenc