Igeragozási szintézis (magyar)

CpW=4: A nyelvben van igeragozás, a maximálisan ragozott igealak 4 kategóriát tartalmaz.


(1) én néz-lek téged.

én néz-prs.2obj.1sg te.acc

’Én nézlek téged.’


(2) én néz-né-lek téged.

én néz-cond-prs.2obj.1sg te.acc

’Én néznélek téged.’


(3) én néz-te-lek téged.

én néz-pst-2obj.1sg te.acc

’Én néztelek téged.’


A magyarban az igén morfológiailag jelölhető az idő, a mód, az alany száma és személye, a (határozott) tárgyra utalás és a tárgy személye (csak második személyű tárgy esetében, ha az ige E/1-ű alannyal van egyeztetve). Ezek közül egy igealakon jelölhető az alany száma, személye és a tárgy személye (1), vagy a mód, az alany száma és személye és a tárgy személye (2), vagy az igeidő, az alany száma és személye és a tárgy személye (3) (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett