Igeragozási szinkretizmus (magyar)

SyncSP: A nyelv ismeri az alany személye és száma szerinti igeragozást, és ebben előfordulnak szinkretikus alakok.


(1) néz-lek.

néz-prs.2obj.1sg

’Nézlek (téged) / (titeket).’


(2) néz-t-em.

néz-pst-1sg

’Néztem (valamit) / (azt).’


(3) néz-né-nk.

néz-cond-prs.1pl

’Néznénk (valamit) / (azt).’


(4) néz-né-tek.

néz-cond-prs.2pl

’Néznétek (valamit) / (azt).’


(5) néz-t-em volna.

néz-pst-1sg volna

’Néztem volna.’


A magyarban az igén morfológiailag jelölhető az idő, a mód, az alany száma és személye, a (határozott) tárgyra utalás és a tárgy személye (csak második személyű tárgy esetében, ha az ige E/1-ű alannyal van egyeztetve). Az általános ragozás -lak/-lek morféma (1) egyszerre utal egyes és többes számú második személyű tárgyra. Az igeragozásban főként a tárgyra utaltság tekintetében vannak szinkretikus alakok: határozatlan és határozott tárgyra egyszerre utal a kijelentő mód, múlt idő, E/1-ű (2), a feltételes mód, múlt idő, E/1-ű (5), és a feltételes mód, T/1 (3) és T/2-ű (4) igealak (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett