Igeragozási kategóriák száma (magyar)

ConjCat=6: A nyelvben van igeragozás, a ragozott igealakok 6 kategória tekintetében különbözhetnek egymástól.


(1) én néz-lek téged.

én néz-prs.2obj.1sg te.acc

’Én nézlek téged.’


(2) én néz-né-lek téged.

én néz-cond-prs.2obj.1sg te.acc

’Én néznélek téged.’


(3) én néz-te-lek téged.

én néz-pst-2obj.1sg te.acc

’Én néztelek téged.’


A magyarban az igén morfológiailag jelölhető az idő, a mód, az alany száma és személye, a (határozott) tárgyra utalás és a tárgy személye (csak második személyű tárgy esetében, ha az ige E/1-ű alannyal van egyeztetve). Ezek közül egy igealak egyidejűleg maximum négy kategóriát jelenít meg (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett