Igék személyi egyeztetése (magyar)

SpecPPM: Az ige a P-vel csak bizonyos feltételek fennállása esetén van személyében egyeztetve (az A-val viszont minden esetben).


(1) én lát-ok egy nyul-at.

én lát-prs.1sg egy nyúl-acc

’Én látok egy nyulat.’


(2) én lát-om a nyul-at / ő-t.

én lát-prs.obj.1sg a nyúl-acc / ő-acc

’Én látom a nyulat/őt.’


(3) én lát-lak téged.

én lát-prs.2obj.1sg te.acc

’Én látlak téged.’


(4) én lát-lak titeket.

én lát-prs.2obj.1sg ti.acc

’Én látlak titeket.’


A magyarban két igeragozási paradigma létezik, külön a határozatlan/általános (1) és a határozott (2)–(4) tárgy jelölésére. Az ige mindkét ragozási típusban egyeztetődik az A-val személyben. Ezen kívül az egyes és a többes szám 2. személyű tárgyat lehet az igén jelölni a -lak/-lek affixummal, ebben az esetben tehát az igei személyrag az A és a P személyére is utal (vö. Kugler 2000a: 104‒123).

Author: 

F. Gulyás Nikolett