Igeidő-jelölés (magyar)

SuffT: Az idő kifejezése speciális szuffixumok segítségével.

PerifT: A nyelv körülírásos (perifrasztikus) megoldásokat használ az időviszonyok kifejezésére.


(2) bence tanulmány-t ír.

Bence tanulmány-acc ír.prs.3sg

’Bence ma este tanulmányt ír.’


(2) bence ma este tanulmány-t ír       / fog ír-ni.

Bence ma este tanulmány-acc ír.prs.3sg    / fut.3sg ír-inf

’Bence ma este tanulmányt ír/fog írni.’


(3) bence tanulmány-t ír-t.

Bence tanulmány-acc ír-pst.3sg

’Bence tanulmányt írt.’

A magyarban a jelen időt zéró morféma fejezi ki, mely egyben a jövő idő kifejezésére is szolgál (1), (2). A múlt idő jele: -t, -tt (3). A jövő idő  a fog segédige jelen idejű ragozott alakjával+főnévi igeneves szerkezettel is kifejezhető (2) (vö. Kugler 2000a: 104‒123, Kiefer 2003: 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett