Igealak a passzív szerkezetben (magyar)

PassSynt: A nyelvben a passzív igealak szintetikus.


(1)bence könyv-et olvas.

Bence könyv-acc olvas.prs.3sg

’Bence könyvet olvas.’


(2) a könyv olvas-tatik (bencé-től / bence által).

a könyv olvas-pass.prs.3sg Bence-abl / Bence által

’A könyv olvastatik (Bence által).’


(3) a könyv-et el-olvas-ták.

a könyv-acc el-olvas-pst-obj.3pl

’A könyvet elolvasták.’


(4) ?a könyv el van olvas-va.

a könyv el van.prs.3sg olvas-conv

?’A könyv el van olvasva.’


A magyarban a passzív ige képzője az -atik, -etik, -tatik, -tetik. Ezek a passzív képzős igealakok (2) azonban nem tekinthetők produktívnak. A passzív funkció kifejezésére a mai magyarban inkább a Pl3 személytelen szerkezeteket (3) vagy a határozói igenév + létige szerkezeteket (4) használják (Lengyel 2000b: 88, Kenesei et al. 1998: 203‒204, 282‒284, F. Gulyás 2012, 2013).

Author: 

F. Gulyás Nikolett