Időhatározói mondattag igealakja (magyar)

WhenVBal: Az időhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.


(1) meg-ír-om a level-et és el-megy-ek vásárol-ni.

meg-ír-prs.obj.1sg a levél-acc és el-megy-prs.1sg vásárol-inf

’Megírom a levelet és elmegyek vásárolni.’


(2) el-megy-ek vásárol-ni miután meg-ír-t-am a level-et.

el-megy-prs.1sg vásárol-inf miután meg-ír-pst-1sg a levél-acc

’Elmegyek vásárolni miután megírtam a levelet.’


A magyarban a mellérendelő időhatározói (1) és az alárendelő időhatározói (2) mondatban az ige alakja megegyezik az alapalakkal (Kenesei et al. 1998: 48‒50, Haader 2000a: 504‒507).

Author: 

F. Gulyás Nikolett