Idézeti mondattag igealakja (magyar)

RepdVBlcd: A közvetlen és a közvetett idézés között van ugyan különbség, de az idézeti mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.


(1) juli az-t mond-t-a: „ma mozi-ba megy-ek.”

Juli det-acc mond-pst-obj.3sg ma mozi-ill megy-prs.1sg

’Juli azt mondta: „Ma moziba megyek”.’


(2) juli az-t mond-t-a, ma mozi-ba megy.

Juli det-acc mond-pst-obj.3sg ma mozi-ill megy.prs.3sg

’Juli azt mondta, ma moziba megy.’


(3) juli az-t mond-t-a, hogy ma mozi-ba megy.

Juli det-acc mond-pst-obj.3sg hogy ma mozi-ill megy. prs.3sg

’Juli azt mondta, hogy ma moziba megy.’


A magyarban az idézettséget direkt (1) és indirekt (2), (3) módon is ki lehet fejezni. Az ige a nem idézeti mondatnak megfelelő alakban (alapalakban) szerepel az idézés módjától függetlenül.

Author: 

F. Gulyás Nikolett