Határozott artikulus státusa (magyar)

DefArt=W: A határozott artikulus a mutatónévmásoktól különböző önálló szó. Előfordul, hogy mutató névmással együtt is fellép.


(1) peti film-et néz.

Peti film-acc néz.prs.3sg

’Peti filmet néz.’


(2) peti néz-i a film-et.

Peti néz- prs.obj.3sg a film-acc

’Peti nézi a filmet.’


(3) peti az-t a film-et néz-i, amelyik-et én ajánl-ott-am neki.

Peti det-acc a film-acc néz- prs.obj.3sg amelyik-acc én ajánl-pst-1sg ő.dat

’Peti azt a filmet nézi, amelyiket én ajánlottam neki.’


A magyarban a határozott névelő (az) alakilag egybeesik a távolra mutató névmással (2)-(3), de önálló szófaji kategóriát alkot (vö. Kugler 2000b: 282‒287). Az elkülönítésük mindig egyértelmű, a mutató névmás kijelölő jelzői használatakor a határozott névelő a névmással együtt jelenik meg.

Author: 

F. Gulyás Nikolett