Határozószó szórendje (magyar)

Adv1: A határozószó megelőzi az alapszórend első elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a határozószó alapszórendje AdvSVO, SOV esetén AdvSOV stb.)

Adv2: A határozószó követi az alapszórend első, és megelőzi a második elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a határozószó alapszórendje SAdvVO, SOV esetén SAdvOV stb.)

Adv4: A határozószó követi az alapszórend harmadik elemét. (Tehát például SVO alapszórend esetén a határozószó alapszórendje SVOAdv, SOV esetén SOVAdv stb.)


(1) a tanárnő dolgozat-ok-at javít.

a tanárnő dolgozat-pl-acc javít.prs.3sg

’A tanárnő dolgozatokat javít.’


(2) a tanárnő itt / mindig / *ingyen dolgozat-ok-at javít.

a tanárnő itt / mindig / ingyen dolgozat-pl-acc javít.prs.3sg

’A tanárnő itt / mindig / *ingyen dolgozatokat javít.’


(3) a tanárnő dolgozat-ok-at javít itt / mindig / ingyen.

a tanárnő dolgozat-pl-acc javít.prs.3sg itt / mindig / ingyen

’A tanárnő dolgozatokat javít itt / mindig / ingyen.’


(4) itt / mindig / ingyen a tanárnő javít dolgozat-ok-at.

itt / mindig / ingyen a tanárnő javít.prs.3sg dolgozat-pl-acc

’Itt / mindig / ingyen a tanárnő javít dolgozatokat.’


(5) a tanárnő ingyen javít-ja a dolgozat-ok-at.

a tanárnő ingyen javít-prs.obj.3sg a dolgozat-pl-acc

’A tanárnő ingyen javítja a dolgozatokat.’


(6) itt / mindig / ingyen a tanárnő javít-ja a dolgozat-ok-at.

itt / mindig / ingyen a tanárnő javít.prs.obj.3sg a dolgozat-pl-acc

’Itt / mindig / ingyen a tanárnő javítja a dolgozatokat.’


(7) a tanárnő javít-ja itt / mindig / ingyen a dolgozat-ok-at.

a tanárnő javít.prs.obj.3sg itt / mindig / ingyen a dolgozat-pl-acc

’A tanárnő javítja itt / mindig / ingyen a dolgozatokat.’


A magyarban az alapszórendhez (SOV) viszonyítva (1) a határozószók sorrendje viszonylag szabad. A hely- és időhatározószók (pl. itt, mindig) a neutrális mondatban általában követik az alanyt és megelőzik a tárgyat és az igei állítmányt (2). Módhatározó ebben a pozícióban nem állhat. A határozók szerepelhetnek a mondat végén, az igei állítmány után (3), vagy a mondat elején (4), ilyenkor hangsúlyosak. A módhatározószók (5) - az egyéb módhatározókhoz hasonlóan - SVO szórendhez és határozott ragozású igéhez társulnak a neutrális mondatban. SVO szórend mellett (határozott ragozású igével) a határozószók állhatnak a mondat elején (6), vagy az ige és a tárgy között (7) is (vö. Kenesei et al. 1998: 176, 179‒181).

Author: 

F. Gulyás Nikolett