Határozatlan névmások (magyar)

IP~Q: A határozatlanságot a kérdő névmáshoz csatlakozó speciális kötött morféma fejezi ki, amely a legtöbbször – de nem feltétlenül – a ’van’, ’akar’, ’talán’, ’vagy’ és ’is’ jelentésű szavakkal áll etimológiai kapcsolatban.élő

élettelen

kérdő névmás

ki?

mi?

határozatlan névmás

valaki

valami


A magyarban a kérdő névmások egy PFU (?PU) *ke- (?*ki-) és egy PU *kérdő névmási tőből fejlődtek ki (vö. TESz II: 480, 915‒916, UEW I: 140‒141,  296). A határozatlan névmások vala- előtagja a való igenévre vezethető vissza (TESz III: 1075‒1076).

Author: 

F. Gulyás Nikolett