Határozatlan artikulus státusa (magyar)

Indef=Num: Az ’egy’számnévvel megegyező határozatlan artikulus.

+DoubleIndef: Kiegészítő utalás arra, hogy a nyelv funkcionális különbséget tesz a határozatlan artikulus használata és elhagyása között, például a specifikálatlanság és a generikus használat elkülönítésére. Ez az érték csak az Indef=Num, IndefNotNum és az Indef=Aff értékek valamelyikével együtt használható.


(1) peti film-et néz.

Peti film-acc néz.prs.3sg

’Peti filmet néz.’


(2) peti egy film-et néz.

Peti egy film-acc néz. prs.3sg

’Peti egy filmet néz.’


(3) peti néz-i a film-et

Peti néz-prs.obj.3sg a film-acc

’Peti nézi a filmet.’


A magyarban a határozatlan névmás alakilag egybeesik az egy számnévvel. A határozatlan névelő egyrészt a névelő nélküli (1), másrészt a határozott névelőt (3) tartalmazó szerkezetekkel (vö. Kugler 2000b: 282‒287) áll szemben. A névelő nélküli mondat (1) olvasata inkább generikus, a határozatlan névelőt tartalmazóé (2) pedig inkább nem, vagy alulspecifikált.

Author: 

F. Gulyás Nikolett