Habitív szerkezet (magyar)

PredPossLat: A birtoklást kifejező ige intranzitív, a birtok a mondat funkcionális vagy/és grammatikai alanya, a birtokos pedig valamilyen latívuszi vagy datívuszi formába kerül (izoláltan tekintve hová? vagy kinek? kérdésre válaszol). A birtokhoz birtokos személyrag járul.

+SpecPssd: A birtok a predikatív mondatban speciális megformálást kap (például birtokos személyi affixum járul hozzá).

(1) a tanár-nak van krétá-ja.

a tanár-dat van.prs.3sg kréta-3sg

’A tanárnak van krétája.’


(2) tihamér-nak van-nak könyv-e-i.

Tihamér-dat van-prs.3pl könyv-3sg-pl

’Tihamérnak vannak könyvei.’


(3) tihamér-nak nincs könyv-e.

Tihamér-dat neg.prs.3sg könyv-3sg

’Tihamérnak nincs könyve.’


A magyarban a habitív mondatban a birtokos datívuszi, a birtok nominatívuszi jelölést kap.  A birtokhoz a birtokosra utaló birtokos személyrag járul. A létige állító (1–2) vagy tagadó (3) formája a birtok számával van egyeztetve (vö. Kenesei et al. 1998: 65, 67).

Author: 

F. Gulyás Nikolett