Grammatikai szám (magyar)

Pl: A nyelvben egyes szám és többes szám használatos.


a barát főnév egyes és többes számú ragozásaSg

Pl

Nom

barát

barát-ok

Acc

barát-ot

barát-ok-at

Dat

barát-nak

barát-ok-nak

Ins

barát-ban

barát-ok-ban

Elat

barát-ból

barát-ok-ból

Ill

barát-ba

barát-ok-ba

Ade

barát-nál

barát-ok-nál

Abl

barát-tól

barát-ok-tól

All

barát-hoz

barát-ok-hoz

Sup

barát-on

barát-ok-on

Del

barát-ról

barát-ok-ról

Sub

barát-ra

barát-ok-ra

Com-Inst

barát-tal

barát-ok-kal

Caus-Fin

barát-ért

barát-ok-ért

Tra

barát-tá

barát-ok-ká

Term

barát-ig

barát-ok-ig

For

barát-ként

barát-ok-ként

Ess-Form

barát-ul

barát-ok-ul

a néz ige ragozása jelen időbenÁltalános ragozás

Határozott ragozás


Sg

Pl

Sg

Pl

1. személy

néz-ek

néz-ünk

néz-em

néz-zük

2. személy

néz-el

néz-tek

néz-ed

néz-itek

3. személy

néz

néz-nek

néz-i

néz-ik


A magyarban a számjelölés a főnévi (1) és az igei (2) kategóriára is kiterjed. A nyelv mindkét szófajnál megkülönböztet egyes és többes számot (vö. Balogh 2000a: 185‒186, Kiefer 2003: 205, 212‒222).

Author: 

F. Gulyás Nikolett